Browsing: CSS căn bản

Bài 3: Thuộc tính background của CSS 1

Bài 3: Thuộc tính background của CSS

Thuộc tính background là một trong các thuộc tính khá phổ biến của CSS. Trong bài này, tôi muốn nói đến các tính chất riêng của background và sử dụng như thế nào cho đúng. (CSS2)

Bài 2. Bộ chọn trong CSS 2

Bài 2. Bộ chọn trong CSS

Để định dạng một website chúng ta cần xác định xem thành phần nào cần định dạng, khi sơn nhà nếu yêu cầu sơn nhà tắm không thể chui vào nhà ăn để sơn được.

Bài 1. Tổng quan CSS 3

Bài 1. Tổng quan CSS

CSS là một phần quan trọng không thể thiếu đối với một website. Trước tiên để bắt đầu học CSS tôi xin giới thiệu chức năng của CSS và vì sao phải sử dụng CSS.

Giới thiệu về CSS 4

Giới thiệu về CSS

CSS (Cascading Style Sheets) dịch nôm na có nghĩa là các tờ mẫu phân tầng, là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML… Nó được giới thiệu cùng với phiên…

Bố cục của file CSS 5

Bố cục của file CSS

Việc viết mã CSS cũng giống như bạn lập trình với ngôn ngữ PHP, C#,… tất cả đều cần có một bố cục khoa học, hệ thống để dễ dàng phát triển cũng như kiểm tra phát hiện lỗi (nếu…