Browsing: Excel 2007

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 7

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel

Biểu đồ hình tròn là một cách phổ biến thể hiện việc từng số liệu riêng lẻ đóng góp vào tổng số liệu như thế nào, giúp bài báo cáo hay tài liệu của bạn trở nên trực quan và…

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel 8

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel

Đồ thị trong Excel là cách ta biểu diễn trực quan từ những con số vô tri vô giác thành những hình ảnh sinh động. Trong Excel có rất nhiều dạng đồ thị khác nhau phục vụ những mục đích…

Thủ thuật Excel: Thủ thuật với các sheet 9

Thủ thuật Excel: Thủ thuật với các sheet

Trong một số ứng dụng khác, để mở cùng một lúc nhiều cửa sổ làm việc, người ta dùng thẻ Tab. Excel cũng tương tự như vậy, nó hỗ trợ tích hợp các Sheet (bảng tính) để người dùng có…

Tính năng Paste trong Excel 10

Tính năng Paste trong Excel

Paste là lệnh phổ biến trong hầu hết các ứng dụng tin học văn phòng, nhưng với Excel, Paste có nhiều tính năng nổi trội hơn cả. Lệnh Paste trong Excel  sẽ giúp ích cho bạn  nhiều hơn việc “dán”…

1 2