Browsing: Excel 2007

Thủ thuật Microsoft Office 2007 1

Thủ thuật Microsoft Office 2007

Tổng hợp các thủ thuật dành cho Microsoft Office 2007 sẽ giúp bạn thành thạo các thao tác xử lý văn bản trong Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, outlook… Các bạn hay tham khảo các nội dung sau:

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Office Excel 2007- 2010 6

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Office Excel 2007- 2010

Biểu đồ là cách trình diễn số liệu rất hiệu quả trong các chương trình tính toán hoặc thống kê, đặc biệt là Microsoft Excel. Trong bài hướng dẫn dưới đây, LMTGROUP  sẽ trình bày những thao tác cơ bản…

Microsoft Office Excel 2007 có gì mới? 8

Microsoft Office Excel 2007 có gì mới?

Với một giao diện người dùng hướng kết quả mới. Microsoft Office Excel 2007 cung cấp các công cụ phong phú, có nhiều đặc tính giúp các bạn có thể sử dụng để phân tích, chia sẻ và quản lý…