Browsing: Excel 2010

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010 4

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

Chèn/xóa Cell hiện hành trong Excel 2010 rất đơn giản nếu bạn đọc bài viết của chúng tôi. Khi hiểu ra bạn sẽ thầy các bước thực hành văn bản trơn chu và dễ dàng hơn.

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 9

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel

Biểu đồ hình tròn là một cách phổ biến thể hiện việc từng số liệu riêng lẻ đóng góp vào tổng số liệu như thế nào, giúp bài báo cáo hay tài liệu của bạn trở nên trực quan và…

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel 10

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel

Đồ thị trong Excel là cách ta biểu diễn trực quan từ những con số vô tri vô giác thành những hình ảnh sinh động. Trong Excel có rất nhiều dạng đồ thị khác nhau phục vụ những mục đích…

1 2 3