Browsing: excel 2013

Cập nhật tính năng mới của Excel 2013 4

Cập nhật tính năng mới của Excel 2013

Excel 2013 đã chứng tỏ được sức mạnh của mình khi phát huy được những tinh hoa của excel 2010 và có những phát triển mới. Để cập nhật tính năng mới của phần mềm này, chúng ta cần theo…

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 7

Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel

Biểu đồ hình tròn là một cách phổ biến thể hiện việc từng số liệu riêng lẻ đóng góp vào tổng số liệu như thế nào, giúp bài báo cáo hay tài liệu của bạn trở nên trực quan và…

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel 8

Hướng dẫn tạo biểu đồ cột trong Excel

Đồ thị trong Excel là cách ta biểu diễn trực quan từ những con số vô tri vô giác thành những hình ảnh sinh động. Trong Excel có rất nhiều dạng đồ thị khác nhau phục vụ những mục đích…

1 2