Browsing: excel 2013

Microsoft Excel 2013: Tính năng vượt trội 3

Microsoft Excel 2013: Tính năng vượt trội

Microsoft Excel 2013 Preview được bổ sung thêm một số tính năng mới giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trên bảng tính, đáng chú ý là hai tính năng  tự động điền dữ liệu và phân tích dữ…