Đang xem

Cập nhật mới của Google adwords 1

Cập nhật mới của Google adwords

Tháng trước, Google AdWords vừa thực hiện một bản cập nhật quan trọng liên quan đến cách thức số liệu chuyển đổi được theo dõi. “Flexible conversion tracking – Theo dõi chuyển đổi linh động” thể hiện nỗ lực không…

Tối ưu hóa website: Quảng cáo google adword 9

Tối ưu hóa website: Quảng cáo google adword

Website của bạn chưa được tối ưu và bạn đang muốn quảng cáo google adword. Bài viết này, chúng tôi đưa ra vài điều bạn có thể tối ưu hóa website bằng quảng cáo google adword.