Browsing: Google Adwords

Cập nhật mới của Google adwords 1

Tháng trước, Google AdWords vừa thực hiện một bản cập nhật quan trọng liên quan đến cách thức số liệu chuyển đổi được theo dõi. “Flexible conversion tracking – Theo dõi chuyển đổi linh động” thể hiện nỗ lực không…