Browsing: google penguin

Update google 2012: Update Penguin 1.1 5

Ngày 25 tháng 5 năm 2012, Google đã chính thức công bố bản update Penguin 1.1-Thuật toán chống lại các webspam. Penguin có ảnh hưởng lớn tới thế giới SEO, bởi vì Penguin là một sự thay đổi thuật toán.…

Update google 2012: Penguin 7

Chiều 4/10/2012, Matt Cutts của Google đã đăng lên Twitter thông báo sự ra mắt của bản update Penguin số-Thuật toán chống spam của Google và dự đoán sẽ ảnh hưởng đến các truy vấn bằng nhiều ngôn ngữ.