Browsing: Hiệu ứng Photoshop cs5

Photoshop Cs5: Thiết kế chữ 3D lửa cháy 1

Photoshop Cs5: Thiết kế chữ 3D lửa cháy

Dễ dàng tạo ra hiệu ứng chữ 3d kết hợp với lửa cháy mang lại hình ảnh tuyệt vời. Hướng dẫn này sẽ khó thực hiện hơn một chút so với những hướng dẫn khác mà tôi đã thực hiện. Nhưng…

Photoshop Cs5: tạo hiệu ứng khói 3

Photoshop Cs5: tạo hiệu ứng khói

Photoshop Cs5 có thể tạo ra những bức ảnh đặc biệt với những hiệu ứng sẵn có, và đã có rất nhiều hướng dẫn cho việc tạo ra hiệu ứng khói trong Photoshop, đây là một bài hướng dẫn tương…

Photoshop Cs5: Tạo hiệu ứng Light và Glow 4

Photoshop Cs5: Tạo hiệu ứng Light và Glow

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những bước cơ bản để tạo và áp dụng hiệu ứng Light và Glow trong Photoshop. Và khi hoàn tất những công đoạn này, chúng ta sẽ dễ…