Browsing: Hướng dẫn photoshop cs5

Photoshop Cs5: tạo hiệu ứng khói 7

Photoshop Cs5 có thể tạo ra những bức ảnh đặc biệt với những hiệu ứng sẵn có, và đã có rất nhiều hướng dẫn cho việc tạo ra hiệu ứng khói trong Photoshop, đây là một bài hướng dẫn tương…