Đang xem

3 Nguyên tắc vàng cho SEO & thẻ Title 2

3 Nguyên tắc vàng cho SEO & thẻ Title

Thông thường, chúng ta nên sử dụng thẻ tiêu đề có độ dài trong khoảng 65 – 70 ký tự. Tuy nhiên, đầu năm nay Google đã bắt đầu thử nghiệm thiết kế layout tìm kiếm mới khi giảm số…

Thẻ Meta cần thiết cho Seo 5

Thẻ Meta cần thiết cho Seo

Thẻ trong HTML, thẻ Meta rất cần thiết cho Seo. Với kinh nghiệm của LmtGroup, chúng tôi sẽ đưa ra các thẻ cần thiết nhất trong SEO khi thiết kế web dưới đây. Meta Title là thẻ tiêu đề website, một…