Đang xem

Joomla nâng cấp phiên bản lên 2.5.7 1

Joomla nâng cấp phiên bản lên 2.5.7

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Joomla đã đưa ra bản 2.5.7. Đây là phiên bản bảo mật dành cho Joomla. Việc update lên phiên bản mới này cực kỳ dễ dàng…

Các phiên bản của Joomla 2

Các phiên bản của Joomla

Joomla! là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội…

Phiên bản JOOMLA 3.0 Alpha-2 3

Phiên bản JOOMLA 3.0 Alpha-2

Mặc dù kỷ nguyên 2.5 còn rất dài nhưng nhóm phát triển Joomla đã đưa ra bản thử nghiệm 3.0 dành cho Joomla với rất nhiều tính năng được nói rằng khá là vượt trội.

Phiên bản JOOMLA 2.5.6 4

Phiên bản JOOMLA 2.5.6

Một ngày sau khi phiên bản Joomla 2.5.5 ra đời, nhóm phát triển Joomla đã ngay lập tức đưa ra phiên bản 2.5.6 nhằm vá các lỗi của bản 2.5.5.