Browsing: Tutorial photoshop

Đêm cô đơn – hướng dẫn bằng tay 7

Đêm cô đơn – hướng dẫn bằng tay

Trong hướng dẫn bằng tay này bạn sẽ học cách để tạo ra một cảnh đêm đơn giản trong Photoshop. Bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để giải quyết với mái tóc, làm thế nào để tạo ra…

Đặt ảnh vào chữ bằng photoshop 8

Đặt ảnh vào chữ bằng photoshop

Trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để đặt một hình ảnh vào trong một văn bản, một ứng dụng được sử dụng khá nhiều trong Photoshop.

Blend ảnh giống như poster phim Hollywood bằng Photoshop 9

Blend ảnh giống như poster phim Hollywood bằng Photoshop

Trong hướng dẫn hiệu ứng Photoshop này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để blend hình ảnh với nhau giống như một poster phim Hollywood. Blend ảnh thật dễ dàng trong Photoshop nhờ lớp mặt nạ, nhưng việc…

1 2 3 4