Browsing: Domain & Hosting

Bảo vệ tên miền 1

Bảo mât trong việc đăng ký tên miền là một trong mối quan tâm lớn đối với người đăng ký tên miền. Bạn hãy tiến hành các cách sau đây để tăng cường an ninh cho việc đăng ký tên…

Tiêu chí đặt tên miền 2

Mặc dù không có quy tắc nào dưới đây là tuyệt đối, nhưng nó sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc chọn lựa tên miền cho bạn. Tên miền ngắn gọn, dễ nhớ,đặc biệt, liên quan tới mục tiêu và…

Đăng ký tên miền 3

Để trở thành chủ tên miền và quản lý Website của bạn cần thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thông qua các nhà đăng ký. LMTGROUP xin đưa ra thủ tục để đăng ký tên…

Cách thức chuyển tên miền 7

Khi bạn đăng ký một tên miền, bạn sẽ trở thành chủ tên miền (registrant) và quản lý tên miền thông qua một đại lý đăng ký tên miền (registrar). Tên miền có thể được chuyển giữa các nhà đăng ký tên…