Đang xem

Giới thiệu: Hosting – Webhosting

Hosting ( hay còn được gọi là Website hosting, Web hosting, và Webhosting) là dịch vụ cho thuê và duy trì các tập tin cho một hoặc nhiều trang web. Quan trọng hơn cả là nó cung cấp không gian…

Giới thiệu: Domain – Tên miền (phần I)

Một tên miền là một chuỗi xác định định nghĩa một lĩnh vực độc lập về hành chính, quyền hạn, hoặc kiểm soát trên Internet.Tên miền được hình thành theo các quy tắc và thủ tục của hệ thống tên…

Giới thiệu: Domain – Tên miền (phần II)

Trong bài giới thiệu về tên miền phần I, bạn đã hiểu thế nào là một domain – tên miền, các khái niệm cơ bản. Ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ đi sâu hơn về các vấn đề…