4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

0

Bạn đã biết cách cài đặt WordPress trên host Direct Admin chưa? Nếu chưa biết bạn hãy làm theo 5 bước đơn giản sau, bạn sẽ có một website như ý.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web

Trên giao diện Domain tìm mục “Your Account” -> Click “File Manager”

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Bước 2: Upload mã nguồn lên host

Click vào “Upload file to current directory”

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Chọn tệp tin upload lên host

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Click “Upload” để upload tập tin

Bước 3: Tạo database MySQL trên DirectAdmin

Để tạo database MySql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :

Trên giao diện DirectAdmin tìm “Your Account” -> “MySQL Managermant”

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Click “Create new Database”

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Điền thông số cần thiết -> Click “Create” để hoàn tất

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

•    Database Name : tên database

•    Database Username : tên user trên database

•    Username Password : mật khẩu user

•    Confirm Password : xác nhận lại mật khẩu

Bước 4: Tiến hành cài đặt WordPress trên host với dabatase vừa tạo

Bước 4.1: Tiến hành sửa tập tin “wp-config-sample.php” và đổi tên thành “wp-config.php”

Mở tập tin wp-config-sample.php với chình xoạn thảo văn bản và điền vào các thông tin của cơ sở dữ liệu.

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành “wp-config.php”

Bước 4.2: Cài đặt WordPress lên host

Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục “/wp-admin/install.php”

Giao diện cài đặt WordPress

Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt WordPress -> Click “Cài đặt WordPress”

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Site Title: Tiêu đề của Site

Tên đăng nhập : user đăng nhập vào hệ thống

Password,Twice : Mật khẩu cho user

Giao diện thông báo cài đặt thành công WordPress

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Giao diện WordPress

4 bước đơn giản để cài WordPress trên host Direct Admin

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng