Giới thiệu: Web? Website? Web site?..

0

Website là gì? Website để làm gì?… Những câu hỏi như thế này, có lẽ nhiều người cho rằng quá mức “cổ” lỗ sĩ khi mà chúng ta đang sống trong giai đoạn bùng nổ internet… Hãy cùng mình khảo cổ một chút nhé?!

Người ta kể rằng, một website, hay Web site, hoặc là Web, hoặc site hay đơn giản hơn là trang web theo cách gọi của mình  là một tập hợp các trang web có liên quan đến nhau bao gồm các nội dung như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh,… Một trang web được lưu trữ trên ít nhất một máy chủ web hay còn gọi là Web hosting, có thể truy cập thông qua một mạng như Internet hoặc một mạng lưới khu vực địa phương tin thông qua một địa chỉ Internet được biết đến như là một Uniform Resource Locator (URL hay đơn thuần là địa chỉ web). Tất cả các trang web truy cập công khai chung với nhau  tạo thành World Wide Web (www).

Trang web về cơ bản là một tài liệu, ví dụ như một trang sách mà ta đọc, nhưng thường được viết bằng văn bản đồng thời xen kẽ với những mã hướng dẫn định dạng Hypertext Markup Language (HTML, XHTML). Một trang web đơn giản có thể kết hợp các yếu tố từ các trang web khác chỉ bằng các liên kết hoặc đánh dấu phù hợp. Nói cách khác, nếu giả sử bạn đang đọc một trang sách lịch sử, rồi đột nhiên muốn đọc một câu chuyện cười, thì chỉ cần nhấp vào chữ “truyện cười” được đánh dấu ở cuối trang đó.

Các trang web được truy cập và vận chuyển với giao thức truyền siêu văn bản  Hypertext Transfer Protocol (HTTP), có thể tùy chọn sử dụng mã hóa (HTTP Secure, HTTPS) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho người sở hữu trang web đó. Ứng dụng của người sử dụng, thường là một trình duyệt web, nhờ được đánh dấu bởi mã HTML mà nội dung trang web sẽ được hiển thị bởi một thiết bị đầu cuối.

Các trang của một trang web thường có thể được truy cập từ một Uniform Resource Locator (URL) đơn giản được gọi là địa chỉ trang web. Các URL của các trang đó tổ chức họ thành một hệ thống phân cấp. Những người sử dụng các trang web sẽ dựa vào những địa chỉ ấy để liên kết , trao đổi thông tin với nhau.

Website phân làm rất nhiều dạng và có nhiều cách để định nghĩa ví dụ dựa theo mục đích mà người ta chia ra:

– Website cá nhân

– Website doanh nghiệp

– Website thương mại 

– Website tổ chức phi lợi nhuận…

Nhưng đứng ở khía cạnh kỹ thuật, người ta chia website thành:

Website động hay còn gọi là web động – Dynamic Website và Website tĩnh – Static Website. Có điều hôm nay mệt rồi. Để một ngày khác mình sẽ kể chuyện hai thằng website này!

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng