Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

0

Trong hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ nhựa với layer strles Photoshop Cs6 bạn sẽ học cách làm thế nào để sử dụng layer Styles để dễ dàng làm mọi thứ giống như văn bản nhựa. Để tạo ra các hiệu ứng chúng ta sẽ sử dụng một số “ contours”.

 Bước 1:

Mở một tào liệu Photoshop với tài liệu mới với kích thước 600×300 và nền màu đen và đánh chữ mà bạn muốn tạo hiệu ứng ở đây tôi đánh chữ: Lmt.com.vn và Fond chữ đậm

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bước 2:

Bây giơ bạn chọn Layer chữ kích chuột phải chọn Blending option và bạn chọn Color Overlay điền màu của nó như sau:

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bước 3:

Vẫn ở bảng Blending Option bạn chọn Inner Glow

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bước 4:

Bạn tiếp tục chọn Bevel and Emboss ở Gloss contour bạn chọn Ring-Triple nếu như máy bạn không có thì bạn làm như sau bạn kích vào ô tam giác nhỏ màu đen và chọn contour và chọn Append nó sẽ hiện ra đầy đủ bạn làm như hình

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bước 5:

Bạn chọn contour và ở phần Contour bạn chọn Shallow slope – valley

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bây giờ bạn copy thêm một Layer chữ nữa bằng cách nhấn Ctrl+J

Bước 6:

Bạn không sử lý Layer bạn vừa copy mà bạn tiếp tục với Layer đầu bạn vẫn vào Blending Option  và chọn strock màu thì bạn chọn màu giống như Layer chữ

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Bước 7:

Áp dụng Bevel and Emboss như sau:

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

KQ:

Hiệu Ứng Chữ Nhựa Với Layer Styles Photoshop Cs6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng