Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo Con Sáp – Photoshop Cs6

0

Cập nhật vào 12/04

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ biết được cách tạo hiệu ứng con dấu bằng sáp trong Illustrator và Photoshop. Toàn bộ quá trình được thực hiện chủ yếu với Layer Styles.

 Bước 1:

Mở Illustrator và sử dụng Ellipse Tool(L) và tạo ra 3 vòng tròn như sau:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 2:

Sử dụng công cụ Type on Path Tool để Text vào một trong 3 vòn tròn như hình dưới đây, đối với vòng tròn bên ngoài bạn sử dụng công cụ Warp Tool để bóp méo nó:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 3:

Chọn hình bên ngoài và bên trong sau đó sử dụng Pathfinder để bỏ đi khu vực trung tâm. Sau đó mở Photoshop để copy hình vừa rồi sang ta được như sau:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 4:

Vào Layer/ Layer Styles/ Ineer Shadow chọn Blend Mode là Multiply, color màu đen, Opacity bằng 30%, Angle bằng 90, Distance 20 Pixels choke là 0 và Size 75 Pixels.

Bước 5:

Chọn Inner Glow với Blen Mode là Overlay, Opacity bằng 45% Color là màu trắng, Source là Choke bằng 1, Size 30 Pixels và sử dụng đường viền phần Contour bạn chọn cone.

Bước 6:

Chọn Bevel And Emboss với Style là Inner Bevel, Technique là Smooth, Depth là 150, Direction là up, Size là 30 Px, Soften là 10px , Angle là 90%, Altitude là 32%. Đối với Highight mode chọn Screen, Color là trắng với 65%, đối với Shadow Mode chọn Color Mode  chọn Color Bủn color là màu đen và Opacity bằn 20%.

Bước 7:

Đối với Color Overlay chọn màu đỏ tía như hình bên dưới với mã màu như sau : 7f1414

Đây là hiệu ứng sau khi làm :

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 8 :

Bạn tạo thêm một vòng tròn nhỏ bên trong và nhấn chuột phải chọn Bleding Option và làm như các hình dưới đây:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 9 :

Vẽ thêm một hính tròn nhỏ giữa các hình sáp

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Áp dụng tương tự Layer Styles

 

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 10:

Copy text từ Illustrator vào Photoshop sau đó điều chình kích thước sao cho phù hợp va ap dung nhu sau:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bạn sẽ được hình như sau:Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6 2

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Bước 11:

Bạn đã hoàn thành xong giờ bạn chỉ cấn thêm một vài chi tiết nhỏ vào như thêm Logo LMT và làm tương tự các hiệu ứng như các bước trên và bạn gộp tất cả các Layer bằng cách nhấn Ctrl+J và vào Filter/ Blur/ Gaussian thêm Radius là 0,2

Kết quả như sau:

Tạo Con Sáp - Photoshop Cs6

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.