Chữ 3D Trong Photoshop CS6

0

Bạn đã biết cách tạo chữ 3D trong photoshop Cs6 chưa? Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi. Đảm bảo bạn sẽ có những bức ảnh với những đường nét tuyệt đẹp. 

Bước 1:

Bạn tạo một File mới với kích thước như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

với mã màu như sau: #333333

Bước 2:

Chọn công cụ Text và gõ chữ “six revisions” với Fond chữ Myriad Pro Black” kích thước 286pt. “Six” là 83pt như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bước 3:

Bạn nhấn chuột phải chọn như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bước 4:

Chọn chữ nhấn Ctrl+T và kéo như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bước 5:

Nhấn chuột phải chọn Plending  option như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Với mã màu như sau: # FFCC66, DFA125

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Với mã màu: F3881F

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Với mã màu: #F7F3A7

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bạn được như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bước 6:

Bây giờ bạn Duplicate Layer và áp dụng như sau Ctrl+M

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Ctrl+U

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Bạn có như sau:

Chữ 3D Trong Photoshop CS6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng