Update google 2012: Thuật toán Panda 3.2

0

Google đã xác nhận việc ra mắt bản update Panda 3.2 vào ngày 118/1/2012. Bản update này tiếp tục làm mới dữ liệu của thuật toán Panda, không có thêm tín hiệu hoặc thay đổi thuật toán.

Panda 3.2(#10)—18/01/2012

Ngay sau khi vừa được phát hành có một số Webmaster đã phàn nàn rằng họ bị thay đổi vị trí trong bảng xếp hạng, theo thông tin Google cung cấp thì ở bản update này, Google chú trọng vào lượng traffic của bản Panda trước. 

Có nhiều người thắc mắc vì sao Google không đặt bản update này là 2.x mà lại là 3.2? Google có nói đối với các bản update 2.x, chúng đều được dán nhãn là một bản update Minor, và với quy mô của bản update này, họ quyết định đặt tên như một bản update Major, vì vậy tên gọi của nó là 3.2. 

Bản update Panda 3.2 về cơ bản là một bản làm mới cơ sở dữ liệu chứ không hề có sự thay đổi thuật toán trong đó, và Google đặt tên nó như một bản update Major.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng