Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Hiệu Ứng Chuyển Động – Adobe Flash CS6

1

Cập nhật vào 23/01

LMT Việt Nam hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo chữ chuyển động trong Flash Cs6 một cách đơn giản mà hiệu quả nhất bạn không cần dùng đến Mask.

 Bước 1:

Bạn mở File trong photoshop và tìm bức ảnh bạn cần làm,bạn nhân đôi layer lên, ở layer bạn vừa nhân đôi bạn vào Filte/Blur/Radiant blur để cho logo mờ đi theo hướng chuyển động.

Đây là hai kết quả sau khi làm mờ:

Hieu ứng chuyển động - Flash cs6

Hiệu ứng chuyển động Flash Cs6

Bước 2:

Mở Flash/Import/Import To Library và bạn thay đổi kích thước cho nền bằng với ảnh nhấn Ctrl+K để điều chỉnh

Bước 3:

Ở Layer đầu tiên bạn chọn Frame thứ 7 nhấn F6 và kéo bức ảnh bị làm mờ để nguyên kích thước nhấn F8 chọn Movie Clip và giảm Alpha=0.

Tiếp theo bạn chọn Frame thứ 13 dùng công cụ Free Transform và tăng kích thước lên đồng thời tăng Alpha=100%.

Bạn chọn Frame 20 nhấn F6 dùng công cụ Free Transform và giảm kích thước cho hình nhỏ lại đông thời giảm kích thước nhỏ lại và chon Alpha=0.

Từ Frame 13 đến Frame 17,va Frame 20 chọn Creat classic Tween

Bước 4:

Tạo thêm một Layer mới, cho xuống dưới Layer 1 và chọn Frame 13 nhấn F6 kéo Logo không bị làm mờ nhần F8 chọn Movie Clip nhần ok giảm alpha=0. Tại Frame thứ 25 nhần F6 và cho Alpha=100. Từ Frame 13 đến Frame 25 nhấn chuột phải bạn chọn Creat Classic Tween  Bạn xem như hình sau:

Hiệu ứng chuyển động Flash Cs6

Nhấn Ctrl+ Enter để kiểm tra:

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

1 phản hồi