Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

0

Làm sao để tạo một biểu tượng lịch đẹp mắt từ photoshop? Sau đây LMT chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm biểu tượng lịch đầy đủ, dễ hiểu nhất, đảm bảo bạn sẽ thiết kế thành công.

Bước 1:

Từ cửa số tools chọn công cụ Rectangle Tool và tạo một hình chữ nhật, với hình chữ nhật bạn chọn Effect/ Stylize/ Round corners như sau:

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Bước 2:

Chọn công cụ Gradient Tool và tạo ra một Gradient  sử dụng màu xám và trắng

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Bước 3:

Bây giờ bạn chọn công cụ Ellipse Tool và giữ Shift để tạo ra vòng tròn sau đó chọn hình tròn sau đó vào Window/ pathfiner/Trim

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Bước 4:

Chọn công cụ Rectang le  tool và vẽ một hình chữ nhật , chọn cả hai hình chữ nhật và cắt các đối tượng bằng cách sử dụng công cụ Trim trong Pathfinder và tô màu như sau:

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Bước 5:

Bây giờ bạn chọn công cụ Rectangle Tool để tạo ra các hình chữ nhật sau đó làm cho các góc bo tròn

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Bước 6:

Bây giờ bạn đánh chữ và thêm mầy biểu tượng hình trong như hình

 Thiết Kế Hướng Dẫn Làm Biểu Tượng Lịch Photoshop CS6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng