Hiệu ứng chữ vàng Photoshop CS6

0

Với photoshop CS6 bạn có thể tạo ra hàng loạt những hiệu ứng tuyệt đẹp, và hiệu ứng chữ vàng Photoshop CS6 là một trong những hiệu ứng được nhiều người sử dụng nhất. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tạo hiệu ứng chữ vàng, mời bạn đọc tham khảo.

Bước 1:

Mở  tài liệu lên với kích thước 600×450 và gõ chữ bạn muốn làm hiệu ứng ở đây tôi gõ chữ  “T”  và bạn sử dụng Fond chữ “Fond  Fortuna.

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Bước 2:

Áp dụng Layer Style như sau, bạn nhấn chuột phải vào Layer bạn muốn làm và chọn.

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Sau khi chỉnh sửa xong ta có hình như sau:

Hiệu ứng Chữ Vàng Photoshop CS6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng