Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

0

Trong hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một bức tranh thiên nhiên thêm vào một chiếc cầu vồng vô cùng ấn tượng. Đây là hướng dẫn vô cùng đơn giản trong photoshop.

 Bước 1:

Bạn làm như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Bạn tô màu Gradien như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Bước 2:

Bạn dùng công cụ Eraser xóa mờ hai đầu như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Bước 3:

Bạn vào Filter/ Gaussian Blur và áp dụng như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Bạn nhấn Ctrl+ T chọn lệnh Warp và chọn lệnh Arc như sau:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

 Bạn giảm Opacity xuống khoảng 45% và di chuyển như sau bạn sẽ được như hình:

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6

Xuân Trung

Cách Tạo Cầu Vồng Photoshop Cs6
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng