Hiệu Ứng Chữ ” PSD” Photoshop cs6

0

Trong hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra Text rất ấn tưởng chỉ vài thủ thuật nhỏ trong Photoshop Cs6.

 Bước 1:

Bạn tạo một Bacground và tô màu sau:#3e3201. Bạn vào Filter/ Texture/ Texturizer như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bước 2:

Bạn gõ chữ PSD như sau:

 

Hiệu Ứng Chữ

Bước 3:

Bạn dùng công cụ Rectangle để vẽ như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bước 4:

Dùng lệnh Rotate quay như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bạn dùng Pen và làm như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Bước 5:

Bạn vào Filter bạn chọn Filter Gallery:
Hiệu Ứng Chữ

Bạn chọn chữ PSD và chọn Blending như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng