Hiệu Ứng Chữ ” PSD” Photoshop cs6

0

Trong hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra Text rất ấn tưởng chỉ vài thủ thuật nhỏ trong Photoshop Cs6.

 Bước 1:

Bạn tạo một Bacground và tô màu sau:#3e3201. Bạn vào Filter/ Texture/ Texturizer như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bước 2:

Bạn gõ chữ PSD như sau:

 

Hiệu Ứng Chữ

Bước 3:

Bạn dùng công cụ Rectangle để vẽ như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bước 4:

Dùng lệnh Rotate quay như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Bạn dùng Pen và làm như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Bước 5:

Bạn vào Filter bạn chọn Filter Gallery:
Hiệu Ứng Chữ

Bạn chọn chữ PSD và chọn Blending như sau:

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Hiệu Ứng Chữ

Xuân Trung

Hiệu Ứng Chữ ” PSD” Photoshop cs6
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng