Joomla Plugin

1

Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!. Nó cung cấp các chức năng được liên kết với các sự kiện kích hoạt – event trigger. Joomla cung cấp một tập hợp các plugin lõi, tuy nhiên nó có thể được tùy chỉnh cho phù hợp. 

Joomla Plugin là gì?

Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!. Nó cung cấp các chức năng được liên kết với các sự kiện kích hoạt – event trigger. Joomla cung cấp một tập hợp các plugin lõi, tuy nhiên nó có thể được tùy chỉnh cho phù hợp. Khi một sự kiện đặc biệt xảy ra, tất cả các chức năng plugin của các loại liên quan đến sự kiện được thực hiện theo thứ tự. Đây là sự mạnh mẽ trong việc mở rộng các chức năng của Joomla! Framework. Nó cũng cung cấp cho các nhà phát triển mở rộng cách thức để đáp ứng với nhu cầu của họ, làm cho các extension ngày càng mở rộng hơn.

Các Plugin mặc định của Joomla!

Trong Joomla! có rất nhiều các plugin mặc định được cung cấp kèm theo. Chúng được phân thành 8 loại khác nhau và đặt trong các thư mục con tương ứng của thư mục [Joomla]/plugins.

Một vài loại plugin trong Joomla!

authentication: Các plugin chứng thực quyền hạn
content: Các plugin nội dung (bài viết)
editors: Các plugin về trình soạn thảo
editors-xtd: Các plugin hỗ trợ, mở rộng tính năng cho trình soạn thảo
search: Các plugin về tìm kiếm
system: Các plugin của hệ thống
user: Các plugin về người dùng
xmlrpc: Các plugin cho phép quản trị Joomla!, viết bài từ các hệ thống khác.

Download các plugin Joomla ở đâu?

Để download các plugin mở rộng khác của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions và chọn từ danh mục có sẵn hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định hoặc vào trực tiếp các website của các nhà phát triển nếu bạn biết. Đa phần Plugin sẽ là miễn phí nhưng lưu ý rằng không phải plugin nào cũng là miễn phí vì có những plugin được xây dựng với chức năng chuyên biệt!

Cài đặt Joomla Plugin

Cài đặt một Joomla Plugin từ trang quản trị cũng giống như các thành phần mở rộng khác (component, module, template, language…), để cài đặt một Plugin Joomla, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Extensions Manager >> Install / Unistall

Xuân Trung

Chia sẻ.

1 phản hồi