Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Office 2010

0

Cửa sổ chờ khởi động khi mở Word, Excel, Powerpoint của Office 2010 đôi khi khiến bạn thấy rườm rà và không thích lắm. Hãy vô hiệu hóa nó bằng thủ thuật mà chúng tôi hướng dẫn.

Chú ý là chỉ vô hiệu hóa khi bạn tạo mới một tài liệu còn với tài liệu đã có mà bạn cần phải nhấp đúp chuột mới mở được ra thì không thể vô hiệu hóa được.

Thủ thuật trong Office 2010
Với các phiên bản Office x86, x64 và Windows x86, x64 khác nhau thì bạn có thể tìm đường dẫn thư mục cấu hình khác nhau:

x86 Office on x86 Windows

 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14

x64 Office on x64 Windows

 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14

Xem thêm: Thủ thuật In ấn trong Office 2010

Nội dung chính

Word

Bấm chuột phải lên màn hình, chọn New/Shorcut

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Word

Sau đó dán vào đường dẫn sau:

“C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14WINWORD.EXE” /q

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Word

Tiếp theo, bạn đặt tên cho tập tin shortcut đó và bấm Finish

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Word

Excel

Bấm chuột phải lên màn hình, chọn New/Shorcut

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Excel

Sau đó dán vào đường dẫn sau:

“C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14EXCEL.EXE” /e

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Excel

Tiếp theo, bạn đặt tên cho tập tin shortcut đó và bấm Finish

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong Excel

PowerPoint

Bấm chuột phải lên màn hình, chọn New/Shorcut

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong PowerPoint

Sau đó dán vào đường dẫn sau:

“C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14POWERPNT.EXE” /s

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong PowerPoint

Tiếp theo, bạn đặt tên cho tập tin shortcut đó và bấm Finish

Thủ thuật tắt cửa sổ chờ khởi động trong PowerPoint

Chúc các bạn thành công!

Sưu tầm

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng