Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

0

Một trong những tính năng rất hữu ích trong Office 2015 là sự tích hợp các ứng dụng của nó với mạng xã hội. Office 2013 có thể dễ dàng tích hợp với Facebook và LinkedIn để bạn có thể chia sẻ các tập tin trực tuyến (Word hay Excel…) trực tiếp từ giao diện Office.

Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

Office 2013 có một tùy chọn để chia sẻ tài liệu và bài thuyết trình, trình chiếu và tùy chọn này hiện diện trong các tùy chọn ở phía bên trái của Office 2013. Để chia sẻ bất kỳ tài liệu hay tập tin trên Facebook, mở tài liệu trong Word rồi bấm vào tab File và mở trình đơn.

Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

Từ các tùy chọn ở phía bên trái, hãy nhấp vào nút Share.

Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

Một khi bạn đang trong tùy chọn Share, bạn có thể thấy các tùy chọn có sẵn để chia sẻ tài liệu của bạn. Bây giờ để gửi tài liệu lên Facebook hoặc Linked bạn cần phải có một phiên bản trực tuyến của tài liệu, hãy nhấp chuột vào nút Save để lưu nó lên mây.

Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

Lúc này, tập tin của bạn sẽ được lưu trên SkyDrive bằng cách chọn thư mục, điều này có thể sẽ mất một vài giây. Một khi tài liệu được lưu, chia sẻ tùy chọn tải lại để chia sẻ trên các mạng xã hội. Khi bạn chọn tùy chọn Post to Social Networks, bạn có thể cập nhật tài liệu của bạn với Facebook và LinkedIn.

Hướng dẫn tích hợp ứng dụng với mạng xã hội trong Office 2015

Bạn cũng có thể thiết lập các yếu tố cho tài liệu , chẳng hạn như đây là tài liệu là có thể chỉnh sửa hoặc không thể chỉnh sửa hoặc cũng có thể thiết lập một thông báo tùy chọn với các liên kết được nhìn thấy.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng