Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Joomla 2.5.16 released

0

Cập nhật vào 23/02

Ngay sau khi phát hành phiên bản Joomla 2.5.15 được thời gian rất ngắn, ban dự án Joomla đã cho phát hành phiên bản Joomla 2.5.16 ngay trong cùng ngày.

Phiên bản 2.5.16 này được phát hành nhằm giải quyết 3 vấn đề then chốt phát sinh của phiên bản 2.5.15. Các phần còn lại giống như phiên bản 2.5.15 hiện nay.

Với những ai đang dùng phiên bản 2.5.15 mà không update lên phiên bản 2.5.16 được thông qua các core update component, vui lòng download các bản vá tại đây. Và cài đặt nó thông qua Extension Manager để cập nhật

Download

Bản cài đầy đủ: Click here to download Joomla 2.5.16 (Full package)
Các gói aupdate: Click here to download Joomla 2.5.16 (Update package)

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.