Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Phát hành phiên bản 3.2 alpha

0

Cập nhật vào 16/09

Vào lúc 13 giờ (UTC) ngay 11/9/2013, Joomla Project đã thông báo phiên bản Joomla 3.2 Alpha đã sẵn sàng để tải về. Bạn phải có tài khoản Joomlacode để truy cập các gói thử nghiệm.

Phiên bản này có những gì?

Mục tiêu chính của phiên bản này là cho phép kiểm tra trước các tính năng mới và sửa lỗi thêm vào CMS từ phiên bản 3.1.5 phát hành vào tháng Tám.

Ngoài ra, PLT cũng cung cấp một gói thứ hai để thử nghiệm bao gồm các ứng dụng được đề xuất App*( tên một dự án làm việc) code cho các CMS để cài đặt phần mở rộng từ JED qua Extension Manager trang web của bạn. Những gói này được bắt đầu với “Apps-“

Các tính năng mới trong phiên bản này bao gồm:

• [#31436] *Create a update button to list new Help servers

• [#31757] Enable PSR-0 Autoloading by Default

• [#31389] TinyMCE 4.0.5 Update

• [#31774] Add the Framework DI Container to the CMS

• [#31009] Add a switch to turn mail sending on/off

• [#30944] Content versioning for core and third-party components

• [#31800] Add Joomla Ajax Interface to core

• [#31844] Rapid Application Framework (Joomla! RAD)

• [#31704] Two factor authentication for Joomla!

• [#31725] Joomla multilingual site automatic installer

Đối với các vấn đề được biết đến với việc phát hành Alpha, xem tại các trang web tư liệu Vesion 3.2 Alpha FAQ.

Phiên bản này hạn chế những gì?

Đây là phiên bản của Joomla 3.2 không phù hợp với thương mại, nó chỉ dành cho thử nghiệm.

Khi nào bản final sẽ được phát hành ?

Joomla 3.2.0 ( general availability) sẽ được phát hành vào khoảng 22 thang 10 năm 2013. Các sự kiện quan trọng theo kế hoạch là:

• 20 September – Feature freeze to prepare for beta release

• 24 September – Joomla 3.2 beta 1 to be released for public testing

• 1 October – Joomla 3.2 beta 2 to be released for public testing

• 8 October – Joomla 3.2 beta 3 to be released for public testing

• 15 October – Joomla 3.2 release candidate to be released for public testing

• 22 October – Joomla 3.2.0 released

Lưu ý: ngày có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng của các tình nguyện viên và các tình huống ngoài tầm kiểm soát.

Tôi nên có kế hoạch nâng cấp lên Joomla3.2 hay không?

Phiên bản 3.2 sẽ là một phát hành standard-term-support (STS). Nếu bạn đang chạy một trang web trong seri 2.5 , bạn sẽ có thể không muốn cập nhật lên phiên bản 3.2. Thay vào đó bạn có thể sẽ muốn chờ và cuối cùng cập nhật lên phiên bản 3.5, tiếp đó phát hành long-term-support (LTS), dự kiến là và tháng 3 năm 2014.

Lưu ý: bản cập nhật 3.1 sẽ không hiển thị mặc định trong tự động nâng cấp ở Joomla! Update. Theo mặc định sẽ hiển thị phiên bản 2.5.x

Những sử dụng đang dùngphiên bản 3.0 hoặc 3.1 được khuyến khích cập nhật lên phiên bản 3.2 khi phát hành phiên bản ổn định. Phiên bản 3.0 kết thúc hỗ trợ vào tháng 5 năm 2013, và phiên bản 3.1 sẽ kết thúc sau 30 ngày phiên bản 3.2 phát hành.

Làm thế nào để nâng cấp lên phiên bản 3.2?

Các trang web hiện đang sử dụng phiên bản 2.5 được khuyến khích ở lại phiên bản 2.5 cho đến khi phiên bản 3.5 được phát hành, trừ khi họ cần chuyển lên sớm hơn để tận dụng lợi thế các tính năng mới của Joomla 3. Chúng tôi đã cung cấp một cách nâng cấp từ một phiên bản Joomla 2.5 bất kỳ lên phiên bản Joomla 3 chỉ với một cú nhấp chuột, và bạn chỉ cần đảm bảo rằng tất cả các phần mở rộng của bạn sẽ tương thích trước khi nâng cấp.
Nếu bạn sử dụng phiên bản Joomla 1.5 , bạn cần phải chuyển lên phiên bản 2.5 trước khi cập nhật lên phiên bản 3.2.

Share.

Comments are closed.