Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Giới thiệu: Danh sách các PHP Framework

0

Cập nhật vào 23/02

Trong vài năm qua, PHP đã tiến triển thành 1 ngôn ngữ script được lựa chọn bời hầu hết các nhà phát triển website, đã có 1 sự bùng nổ về các PHP framework, dẫn đến các cuộc tranh luận lớn về đề tài: các loại PHP framework , bởi vì thực tế không phải tất cả các framework đều được xây dựng trên khuôn khổ dành cho nhiều người sử dụng. dưới đây là liệt kê danh sách các PHP Framework :

Giới thiệu: Danh sách các PHP Framework 2

 1. CodeIgniter Frameworkhttp://codeigniter.com
 2. Symfony Frameworkhttp://www.symfony-project.org
 3. Adventure PHP Frameworkadventure-php-framework.org
 4. Agavi Framework http://www.agavi.org
 5. Yii PHP Frameworkhttp://www.yiiframework.com
 6. Zend Frameworkhttp://framework.zend.com
 7. Akelos Frameworkhttp://trac.akelos.org
 8. ATK Frameworkhttp://www.atk-framework.com
 9. CakePHP Frameworkhttp://cakephp.org
 10. CoughPHP Frameworkhttp://www.coughphp.com
 11. evoCore Frameworkhttp://evocore.net
 12. eZ components Frameworkhttp://ez.no/ezcomponents
 13. Horde Application Frameworkhttp://horde.org/horde/
 14. InterJinn Frameworkhttp://www.interjinn.com
 15. Jelix Frameworkhttp://jelix.org
 16. KISSMVC Framework – http://kissmvc.com
 17. KohanaPHP Framework – http://kohanaphp.com
 18. Kolibri Framework – https://launchpad.net/kolibri
 19. Konstrukt Framework – http://konstrukt.dk
 20. LightVC Framework www.lightvc.org
 21. Limb3 Framework – http://limb-project.com
 22. Lion framework – http://www.lionframework.org
 23. Pluf Framework – http://www.pluf.org
 24. Prado Framework – http://www.pradosoft.com
 25. Madeam PHP Framework – http://madeam.com
 26. Maintainable PHP Frameworkhttp://framework.maintainable.com
 27. FUSE MVC Frameworkhttp://www.phpfuse.net
 28. Fusebox Framework http://www.fusebox.org
 29. OpenBiz Frameworkhttp://www.phpopenbiz.org
 30. P4A Frameworkhttp://p4a.crealabsfoundation.org
 31. PHP on TRAX Framework http://www.phpontrax.com
 32. PHPDevShell Framework http://www.phpdevshell.org
 33. PHOCOA Frameworkhttp://phocoa.com
 34. PhpPeanuts Frameworkhttp://www.phppeanuts.org
 35. PHPulse Framework http://www.phpulse.com
 36. Qcodo Frameworkhttp://qcodo.com
 37. QCubed Frameworkhttp://qcu.be
 38. PHP Work QPHP Frameworkhttp://phpwork.org
 39. Sapphire Frameworkhttp://silverstripe.org/sapphire
 40. Seagull Framework http://seagullproject.org
 41. SOLAR Frameworkhttp://solarphp.com
 42. Stubbles Framework http://www.stubbles.net
 43. Swat Frameworkhttps://code.silverorange.com/wiki/Swat
 44. Tangra Frameworktangraframework.net
 45. Tigermouse Framework http://tigermouse.epsi.pl
 46. TinyMVC Frameworkhttp://www.tinymvc.com
 47. Xajax Frameworkhttp://xajaxproject.org
 48. Xataface Frameworkhttp://xataface.com
 49. ZOOP Frameworkhttp://zoopframework.com
Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.