Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

[Hướng dẫn] Kiểm tra cài đặt Zend Framework

0

Cập nhật vào 23/02

Có hai phương pháp chúng tôi sẽ ở đây để chắc chắn rằng nó được cài đặt một cách chính xác và nó phải hoạt động. Nếu bạn chưa cài đặt Zend Framework và muốn làm như vậy

Bây giờ, bạn đã cài đặt Zend Framework, bạn có thể kiểm tra để chắc chắn rằng nó được cài đặt đúng. Có hai phương pháp chúng tôi sẽ ở đây để chắc chắn rằng nó được cài đặt một cách chính xác và nó phải hoạt động. Nếu bạn chưa cài đặt Zend Framework và muốn làm như vậy, vui lòng xem hướng dẫn tại đây

Thiết lập kiểm tra :

Bạn vui lòng tải tập tập tin installationchecker.php (http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk/demos/Zend/Gdata/InstallationChecker.php)

1.Trước tiên, bạn sẽ cần phải đăng nhập cPanel và quản lý tập tin và sau đó tạo ra một tập tin mới trong thư mục public_html của bạn được gọi là “installationchecker.php”

2.Một khi tập tin được tạo ra, nhấp chuột phải vào tập tin và chọn “Code Edit”

3.Paste đoạn code phía trên vô file và rồi ấn “Save”

4.Bây giờ, hãy truy cập vào file Web brower bằng cách http://yourdomain.com/installationchecker.php Hãy thay tên yourdomain.com bằng tên miền domain của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy một trang kết quả như hình dưới đây.

[Hướng dẫn] Kiểm tra cài đặt Zend Framework 2

Trong phần này của hướng dẫn này, chúng ta sẽ chỉ cho bạn cách để tạo ra một Script ” Xin chào bạn đến với lmt.com.vn ” bằng cách sử dụng Zend Framework. Script này ‘ Xin chào bạn đến với lmt.com.vn ‘ không được thiết kế để in vào màn hình của bạn, nhưng tạo ra một tập tin gọi là “xinchao.php” trong cùng một thư mục.

1.Trước tiên, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào cPanel và tạo ra một tập tin trong File Manager trong thư mục public_html gọi là “xinchao _Zend.php”

2.Tiếp theo, bạn sẽ cần phải sao chép code dưới đây và sử dụng “Edit Code” để dán mã vào tập tin xinchao_Zend.php của bạn

?php require_once 'Zend/Pdf.php';   /* create a new pdf document */ $pdf = new Zend_Pdf();   /* create a page */ $page = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);   /* setup font */ $font = Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);   /* write text to page */ $page->setFont($font, 48); $page->drawText('Hello, World!', 250, 500);   /* add page to document */ $pdf->pages[] = $page;   /* save pdf */ $pdf->save('hello.pdf'); ?>

3. Một khi bạn đã lưu tập tin, bạn sẽ cần phải truy cập các tập tin bạn vừa tạo ra thông qua trình duyệt web. Các tập tin sẽ được đặt tại http://youdomain.com/xinchao_Zend.php Hãy chắc chắn để thay thế yourdomain.com với tên miền của bạn. Xin lưu ý, các tập tin sẽ không hiển thị bất cứ điều gì trên màn hình. Các ‘Xin chào bạn đến với lmt.com.vn’ tập tin chúng ta vừa tạo được thực sự được thiết kế để tạo ra một tập tin PDF trong cùng một thư mục gọi là “xinchao.pdf”Tạo một cái Script “Xin chào bạn đến với lmt.com.vn” để kiểm tra bằng Zend Framework:

4. Nhìn trong quản lý tập tin, trong cPanel và xác minh các tập tin pdf được tạo ra. Hãy chắc chắn để làm mới cPanel để xem tập tin nếu bạn vẫn còn đăng nhập. Bây giờ, hãy truy cập các tập tin trong trình duyệt web của bạn bằng cách để http://yourdomain.com/xinchao.pdf Bạn sẽ thấy một cái gì đó tương tự như dưới đây:

[Hướng dẫn] Kiểm tra cài đặt Zend Framework 3

Nếu bạn thấy kết quả như hình trên, là bạn đã thành công trong việc tạo ra một đoạn script ‘ Xin chào bạn đến với lmt.com.vn ‘ Zend Framework đầu tiên của bạn.

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.