Giới thiệu: Danh sách các PHP Framework

Đăng ngày: 23 Tháng 9 2012
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)

Trong vài năm qua, PHP đã tiến triển thành 1 ngôn ngữ script được lựa chọn bời hầu hết các nhà phát triển website, đã có 1 sự bùng nổ về các PHP framework, dẫn đến các cuộc tranh luận lớn về đề tài: các loại PHP framework , bởi vì thực tế không phải tất cả các framework đều được xây dựng trên khuôn khổ dành cho nhiều người sử dụng. dưới đây là liệt kê danh sách các PHP Framework :

 1. CodeIgniter Framework- http://codeigniter.com
 2. Symfony Framework- http://www.symfony-project.org
 3. Adventure PHP Frameworkadventure-php-framework.org
 4. Agavi Framework - http://www.agavi.org
 5. Yii PHP Frameworkhttp://www.yiiframework.com
 6. Zend Frameworkhttp://framework.zend.com
 7. Akelos Frameworkhttp://trac.akelos.org
 8. ATK Frameworkhttp://www.atk-framework.com
 9. CakePHP Frameworkhttp://cakephp.org
 10. CoughPHP Framework -http://www.coughphp.com
 11. evoCore Frameworkhttp://evocore.net
 12. eZ components Frameworkhttp://ez.no/ezcomponents
 13. Horde Application Frameworkhttp://horde.org/horde/
 14. InterJinn Frameworkhttp://www.interjinn.com
 15. Jelix Frameworkhttp://jelix.org
 16. KISSMVC Framework – http://kissmvc.com
 17. KohanaPHP Framework – http://kohanaphp.com
 18. Kolibri Framework – https://launchpad.net/kolibri
 19. Konstrukt Framework – http://konstrukt.dk
 20. LightVC Framework www.lightvc.org
 21. Limb3 Framework – http://limb-project.com
 22. Lion framework – http://www.lionframework.org
 23. Pluf Framework – http://www.pluf.org
 24. Prado Framework – http://www.pradosoft.com
 25. Madeam PHP Framework – http://madeam.com
 26. Maintainable PHP Framework -http://framework.maintainable.com
 27. FUSE MVC Frameworkhttp://www.phpfuse.net
 28. Fusebox Framework - http://www.fusebox.org
 29. OpenBiz Frameworkhttp://www.phpopenbiz.org
 30. P4A Frameworkhttp://p4a.crealabsfoundation.org
 31. PHP on TRAX Framework - http://www.phpontrax.com
 32. PHPDevShell Framework - http://www.phpdevshell.org
 33. PHOCOA Frameworkhttp://phocoa.com
 34. PhpPeanuts Frameworkhttp://www.phppeanuts.org
 35. PHPulse Framework - http://www.phpulse.com
 36. Qcodo Frameworkhttp://qcodo.com
 37. QCubed Frameworkhttp://qcu.be
 38. PHP Work QPHP Frameworkhttp://phpwork.org
 39. Sapphire Frameworkhttp://silverstripe.org/sapphire
 40. Seagull Framework - http://seagullproject.org
 41. SOLAR Frameworkhttp://solarphp.com
 42. Stubbles Framework - http://www.stubbles.net
 43. Swat Frameworkhttps://code.silverorange.com/wiki/Swat
 44. Tangra Framework- tangraframework.net
 45. Tigermouse Framework - http://tigermouse.epsi.pl
 46. TinyMVC Frameworkhttp://www.tinymvc.com
 47. Xajax Frameworkhttp://xajaxproject.org
 48. Xataface Frameworkhttp://xataface.com
 49. ZOOP Frameworkhttp://zoopframework.com

Gửi bình luận

Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.

LIKE để ủng hộ bạn nhé!

 

Tham gia diễn đàn seo hàng đầu Việt Nam

Has no content to show!