Update Google 2011: Google Panda 3.0

0

Panda Flux – 5/10/2011Sau khi công bố bản update Panda 2.5 vào ngày 27 tháng 9 năm 2011. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, Matt Cutts đã đăng tải trên Twitter như sau:

“Một bản update Panda sẽ được công bố trong vài tuần tới, và dự đoán bản update này sẽ có ảnh hưởng thấp hơn bản update trước(~2%).”

Ngay sau tweet của Matt Cutts, cộng đồng Internet đã tìm đến Google để xác nhận lại thông tin, Google đã xác nhận nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì cho đến khi công bố bản update Panda 3.0.

Nếu bạn đã nhận thấy lưu lượng truy cập giảm kể từ ngày 27 tháng 9, hãy nhớ Panda đánh giá toàn trang web (Thậm chí những trang web chất lượng cao cũng bị ảnh hưởng) và các chiến lược phục hồi chính là:

  • Tạo nội dung có giá trị.
  • Hạn chế sự trùng lập xuống mức thấp nhất.
  • Loại bỏ trùng lặp giống hệt nhau.
  • Nâng cao khả năng ứng dụng.
  • Xây dựng một trang web cộng đồng.
Update Google 2011: Google Panda 3.0
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng