Đang xem

Tutorial Joomla: YT Mega Popup - Hướng dẫn sử dụng 2

Tutorial Joomla: YT Mega Popup – Hướng dẫn sử dụng

YT Mega Popup là plugin giúp hiển thị dữ liệu của bạn bằng cửa sổ Popup. Bạn sẽ dễ dàng lựa chọn kiểu hiển thị Popup cho website. YT Mega Popup cho phép bạn hiển thị các kiểu như: ảnh, slideshow,…