Tutorial Joomla: Plugin LazyDbBackup – Tự động backup dữ liệu

0

LazyDbBackup Plugin là một plugin giúp hệ thống có thể tự động Backup dữ liệu theo thời gian định sẵn và gửi vào email của bạn (email này bạn tùy chọn) để lưu trữ.  LazyDbBackup Plugin hiện tại tương thích với các phiên bản từ Joomla 1.5 đến Joomla 3.0.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://www.joomxtensions.com/en/how-to-use-lazydbbackup.html để tải plugin này về.

Bước 2: Đăng nhập vào quản trị, tiếp theo bạn vào Install/Uninstall để tiến hành cài đặt

Bước 3: Vào Plugin Manager tìm tên “system – lazydbbackup”  bật plugin này lên và tùy chỉnh các tham số trong phần cấu hình của Plugin.

Ý nghĩa các tham số như sau:

– Backup ervery x day: là số ngày bạn tiến hành backup 1 lần.

– Backup time: là thời gian tiến hành Backup

– Backup x times day: Số lần backup trên ngày

– Để tiến hành gửi email đính kèm bạn chọn “Yes” tại tùy chọn Send mail và điền các thông tin như : To Email address, Subject, Body, Backup Path.

– Các mục còn lại bạn cứ để mặc định.

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng