Thủ thuật trong Excel 2010(P1)

0

Khi tạo một bảng tính, thường chúng ta sẽ phải dùng đến một số công thức, và khi chia sẻ bảng tính cho mọi người, có thể bạn muốn rằng, không ai có thể can thiệp (xóa, sửa…) vào những ô có chứa công thức.

1. Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp

Trong công việc văn phòng, nếu bạn cần giấu một bảng tính trong tài liệu Excel mà không muốn người khác dùng lệnh Format → Sheet → Unhide để xem bảng tính, mà theo cách thông thường khi bạn dùng lệnh Format → Sheet → Hide để giấu các bảng tính (nếu không được bảo vệ bằng mật khẩu) thì chỉ cần người không chuyên thôi cũng đã có thể dùng lệnh Format → Sheet → UnHide để làm cho nó hiện ra bảng tính rồi.

Thủ thuật trong Excel 2010

Nhưng khi bạn áp dụng thủ thuật này thì bảng tính của bạn sẽ được an toàn hơn rất nhiều và đây cũng là một “phương án” mới để các bạn đọc tham khảo và có thêm được nhiều sự lựa chon trong công việc của mình Các thực hiện như sau: Trong bảng tính cần được bảo mật, bạn hãy nhấn ALT+F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic ra. Trong cửa sổ Project -VBA Project, nhắp đúp vào VBA Project, tiếp tục nhắp đúp vào Microsoft Excel Objects để mở các bảng tính trong tài liệu sau đó rồi chọn bảng tính mà bạn muốn giấu → rồi nhấn F4.

Trong tùy chọn Visible bạn nhắp vào dấu tam giác chọn 2-xlSheetVeryHidden, cuối cùng đóng Microsoft Visual Basic này lại và xem kết quả thế nào Khi nào muốn bảng tính hiện ra trở lại, thì bạn chỉ cần thực hiện lại các thao tác trên và chọn -1-xlSheetVisible là được.

Xem thêm: Thủ thuật bảo vệ ô có chứa công thức trong Excel 2010

2.  Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)

Bước 1. Mở tập tin cần chuyển → Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở trình soạn thảo VBA của Excell.

Bước 2. Nhấp chuột phải lên VBA Project → Insert → Module → và dán đoạn mã bên dưới vào cửa sổ của Module mới chèn.

Thủ thuật trong Excel 2010

Thủ thuật trong Excel 2010

Thủ thuật trong Excel 2010

Thủ thuật trong Excel 2010

Thủ thuật trong Excel 2010

Thủ thuật trong Excel 2010

Bước 3. Nhấn phím Alt + F11 một lần nữa và nhấn Ctrl + S để save lại toàn bộ tài liệu.

Bước 4. Đến đây, bạn có thể sử dụng công thức =ConvertCurrencyToVietnamese(B3) để chuyển đổi tiền tệ từ số về chữ (với B3 là số tiền bằng chữ số).

Ví dụ: B3 có giá trị là: 123456 thì kết quả =ConvertCurrencyToVietnamese(B3) trả về là Mot Tram Hai muoi Ba Nghin Bon Tram Nam muoi Sau Nghin va khong Dong.

Thủ thuật trong Excel 2010(P1)
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng