Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

0

Sử dụng Illustrator Cs6 để tạo hình ông mặt trời rất dễ thương chỉ cần vài bước  vẽ đơn giản sự kết hợp màu Gradient bạn sẽ có được một bức ảnh như ý muốn

 Bước 1:

tạo một  File mới và sử dụng công cụ Ellips vẽ hình tròn như sau và tô màu:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Bước 2:

Nhấn Ctrl+c,Ctrl+F cho honhf nhỏ đi bằng cách giữa Shift và tô màu như sau:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

tạo thêm hai hình elip nhỏ hình bên trong bạn chọn màu đen, hình tròn bên ngoài bạn chọn màu như hình dưới đây

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

và đây là  kq:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

bạn vẽ thêm hai hình tròn màu trắng như sau:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

bạn chọn hình tròn to và Ctrl+C, Ctrl+F và đổi màu thành cam

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Bước 3:

chọn tất cả các honhf copy và paste ta được:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Bước 4:

Bấm M và vẽ một hình chữ nhật  ban vào Effects/stylize/Round và bạn chọn radius bằng 10. Tiếp theo bạn vào object/ Expand Appearance

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

 

thay đổi màu như sau:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

tiếp theo bạn copy dán sang mắt bên kia

Bước 5:

tiếp theo bạn vẽ thêm một hình tròn và thay đổi màu sắc như sau:

 

 

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

bước tiếp theo bạn vẽ một hình elíp và hinh vuông bạn dùng lệnh

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

copy  thêm một hình xuống dưới như sau:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

vẽ thêm 2 hình Elip và chọn lệnh Minus Front  copy và kéo xuống dưới như hình

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

vẽ ngôi sao và và các hình tròn bạn sắp xếp như sau:

Tạo mặt trời bằng Illustrator Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng