Tutorial Joomla: Anti Copy Plugin – Chống copy bài viết

0

Anti Copy Plugin là một plugin cho phép chặn các thao tác như copy, tô chọn, và click chuột phải lên đối tượng được chọn trên trang, bằng cách sử dụng các javascript đảm bảo hoạt động được trên tất cả các trình duyệt.

Cách cài đặt tương tự như các Plugin khác, bạn chỉ cần tải lên cài đặt và tùy chỉnh chúng trong phần Plugin Mananger.

Chức năng chính

1. Ngăn chặn Frame

2. Chặn chức năng in mặc định của trình duyệt

3. Chặn việc in trên màn hình

4. Vô hiệu chức năng click chuột phải trên trang.

5. Vô hiệu việc chọn và copy trên trang.

6. Tùy chỉnh nội dung thông báo khi click chuột phải hoặc copy nội dung của trang.

7. Chặn 1 nhóm người dùng

8. Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Anti Copy Plugin tương thích với tất cả các phiên bản từ Joomla 1.5 trở lên bao gồm cả Joomla 3.x.

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng