Joomla 2.5: Tìm hiểu về Global Configuration

1

Giống như các phiên bản joomla trước, Joomla 2.5 cũng có 1 khu vực gọi là “Cấu hình chung” (Global Configuration) . Bạn có thể truy cập đến Global Configuration bằng cách đăng nhập vào quản trị Site > Global Configuration.

Tìm hiểu về Global Configuration

Trong phần cấu hình chung này, bạn sẽ bắt gặp các tab như Site, System, Server và Permissions. Mỗi tab sẽ có một chức năng cụ thể như sau:

1. Site: Giúp bạn có thể cấu hình tất cả các thông tin cơ bản như tên site, tùy chỉnh SEO, metadata. Và bạn có thể đặt tin nhắn offline cho web của bạn khi bảo trì ở tab này.

2. System: Tab này cho bạn thiết lập cấu hình của hệ thống như Cache và Session

Cache setting: mục này nếu được thiết lập là ON thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một bản cache lưu trữ trên hệ thống theo thời gian (có thể cấu hình nằm bên dưới). Nó có tác dụng tăng tốc cho website của bạn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian được định sẵn này, khi nội dung trang bạn thay đổi thì nội dung thay đổi đó sẽ không được cập nhật trừ khi hết thời gian sống của Cache (mặc định 15 phút).

Session setting: Ở đây bạn có thể cấu hình cho phép 1 thành viên đăng nhập và giữ trạng thái đăng nhập của họ trong 1 khoảng thời gian định sẵn.

3. Server: Hầu hết các mục này được cấu hình tự động trong quá trình cài đặt joomla ban đầu. Ở đây bạn có thể thay đổi cấu hình như về time zone (múi giờ) để hiện thị đúng ngày trong bài viết theo khu vực của bạn.

4. Permissions: Đây là một chức năng quan trọng được tích hợp từ phiên bản joomla 1.7 trở về sau. Chức năng này bạn có thể tùy chỉnh quyền hạn của nhóm người dùng trên site của bạn chẳng hạn như thành viên, quản trị viên…

Xuân Trung

Chia sẻ.

1 phản hồi