Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tutorial joomla: Thêm mới một position trong joomla 3.x phần1

0

Cập nhật vào 09/07

Bạn cần không gian để chèn quảng cáo, hoặc module hiện thị bài viết liên quan chủ đề đang nhắc tới, bạn cần phải thêm một module để thực hiện những điều này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một vị trí hay còn gọi là position trên cả hai trường hợp là template của bạn được xây dựng trên nền tảng T3 Framework hoặc joomla template.

1.  Template được xây dựng trên nền tảng T3 Framework

Bước 1: Vào admin và chọn Extensions -> Template Manager -> chọn template mà bạn đang sử dụng cho website của mình -> chọn thẻ Layout:

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần1

Trong mục position & Responsive Configuration, bạn có thể thấy có ba lựa chọn phong cách trình bày trang là: Component, DefaultHome. Trong hình trên mình chọn Default. Khi đó, bên dưới sẽ hiển thị các vị trí được sắp xếp theo phong cách Default:

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần1

Bạn truy cập vào thư mục tpls theo đường dẫn …\template\ten_template\tpls bạn sẽ thấy thư mục blocks và các tập tin:

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần1

Các tập tin componet.php , default.php, home.php chứa các đoạn mã cấu hình vị trí trên Template, tương ứng với các style bố cụ trang componet.php, default, home trong mục Position & Responsive Configuration ở trên.

Các tệp tin chứa trong thư mực blocks như: footer.php, footnav.php, head.php,  header.php, home.php, mainbody.php, navhelper.php, popup.php, spotlight-1.php, spotlight-2.php là các tệp tin chứa các đoạn mã cấu hình vị trí ( position ) trên Template này.

Để có thể thêm vị trí trên Template theo Style Default, bạn mở tệp tin default.php:


<body>
<?php $this->loadBlock (‘header’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘mainbody’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘footer’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘popup’) ?>
</body>
….

Theo style Default, trang web chỉ hiện thị các vị trí header, mainbody, footer, pupup. Còn các vị trí khác như : footnav, home, navhelper, spotlight-1, spotlight-2 không được hiển thị trên Website với Template này.

Bạn cần thay đổi lại đoạn mã trong tập tin default.php để có thể hiện thị hết các vị trí trên website:


<body>
<?php $this->loadBlock (‘header’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘mainbody’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘footer’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘popup’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘footnav’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘home’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘navhelper’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘spotlight-1’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘ spotlight-2’) ?>
</body>
….

Bạn quay trở lại Template để xem sự thay đổi ( chọn Template manager-> nhấp chuật vào Template-> mở thẻ layout)

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần1

Các vị trí: footnav, home, navhelper, spotlight-1, spotlight-2 đã được hiển thị trong Template này. Chú ý: Home là vị trí hiển thị các bài viết. Mainbody = Home + các Sidebar.

Phụ thuộc vào yêu cầu của bạn, bạn có thể chỉnh sửa việc hiển thị các vị trí và thay đổi thứ tự hiển thị các vị trí đó. Ví dụ mình chỉ muốn thêm các vị trí trong Spotlight-2 lên trước Footer, mình sẽ thay đổi đoạn mã trong tệp tin default.php:


<body>
<?php $this->loadBlock (‘header’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘mainbody’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘ spotlight-2’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘footer’) ?>
<?php $this->loadBlock (‘popup’) ?>
</body>
….

Bạn đã thêm mới thành công position vào trong website của bạn trên nền tảng T3 Framework. Tiếp tục theo dõi phần 2 để biết được các thêm mới position với template đã được sắp xếp sẵn. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.