Tutorial joomla: Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

0

Để tiếp nối phần 1 thêm mới một position trong joomla 3.x chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc phần 2, cách thêm mới với joomla template.

Phần 1 hướng dẫn bạn có thể xem tại:  Tutorial joomla: Thêm mới một position trong joomla 3.x phần 1

Template đang được sắp xếp cố định

Giả sử template đang được sắp xếp như hình vẽ dưới :

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

Trong tập tin index.php nằm trong dường dẫn:..templateten_templateindex.php sẽ có dạng như sau:

<body>
<div id=”wrapper”>
<!– HEADER –>
<div id=”header” class=”wrap”> … </div>
<!– // HEADER –>
<div id=”container” class=”wrap”>
   <!–TOP CONTENT–>
<div id=”top-content”> …</div>
   <!–TOP CONTENT–>
<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>…</div>
<!–MAIN CONTENT–>
<!– SIDE BAR –>
<div id=”sidebar” class=”has-toggle”>…</div>
<!– SIDE BAR –>
<!–FOOTER–>
<div id=”footer”>…</div>
   <!–FOOTER–>
</body>

Ví dụ cụ thể chèn thêm 1 position-0 vào phần nội dung bài viết

Ban đầu, đoạn mã cấu hình phần nội dung của bạn có dạng:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

Bạn muốn hiện thị các Module nằm trong position-0 bên dưới Module content, bạn cần chèn đoạn mã:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

– Bạn muốn hiển thị các Module nằm trong Position-0 bên dưới Module Content, bạn cần chèn đoạn mã:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php if ($this->countModules(‘position-0’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml” />
   </div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

Lưu ý: Trong câu lệnh:

<?php if ($this->countModules(‘position-0’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml”/>
   </div>
<?php endif; ?>

Bạn cần cho vị trí bạn muốn chèn vào phần countModules(”) và trong dòng lệnh <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml” />

Sau khi lưu lại thay đổi của tệp tin index.php, bạn sẽ thấy vị trí Position-0 đã được thêm vào Template của bạn:

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

Tương tự, bạn có thể chèn các vị trí khác vào Website của bạn. Mình hy vọng bài viết này sẽ gợi ý cho các bạn cách thêm mới các vị trí trong Joomla 3 và có thể giúp được các bạn sắp xếp lại các vị trí hiển thị Module trên Website của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Share.

Comments are closed.