Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tutorial joomla: Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

0

Cập nhật vào 23/02

Để tiếp nối phần 1 thêm mới một position trong joomla 3.x chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc phần 2, cách thêm mới với joomla template.

Phần 1 hướng dẫn bạn có thể xem tại:  Tutorial joomla: Thêm mới một position trong joomla 3.x phần 1

Template đang được sắp xếp cố định

Giả sử template đang được sắp xếp như hình vẽ dưới :

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

Trong tập tin index.php nằm trong dường dẫn:..templateten_templateindex.php sẽ có dạng như sau:

<body>
<div id=”wrapper”>
<!– HEADER –>
<div id=”header” class=”wrap”> … </div>
<!– // HEADER –>
<div id=”container” class=”wrap”>
   <!–TOP CONTENT–>
<div id=”top-content”> …</div>
   <!–TOP CONTENT–>
<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>…</div>
<!–MAIN CONTENT–>
<!– SIDE BAR –>
<div id=”sidebar” class=”has-toggle”>…</div>
<!– SIDE BAR –>
<!–FOOTER–>
<div id=”footer”>…</div>
   <!–FOOTER–>
</body>

Ví dụ cụ thể chèn thêm 1 position-0 vào phần nội dung bài viết

Ban đầu, đoạn mã cấu hình phần nội dung của bạn có dạng:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

Bạn muốn hiện thị các Module nằm trong position-0 bên dưới Module content, bạn cần chèn đoạn mã:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

– Bạn muốn hiển thị các Module nằm trong Position-0 bên dưới Module Content, bạn cần chèn đoạn mã:

<!–MAIN CONTENT–>
<div id=”content”>
<?php if ($this->countModules(‘top-content’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”top-content” />
   </div>
<?php endif; ?>
<div class=”inner content-inner clearfix”>
   <jdoc:include type=”component” />
</div>
<?php if ($this->countModules(‘position-0’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml” />
   </div>
<?php endif; ?>
<!–MAIN CONTENT–>

Lưu ý: Trong câu lệnh:

<?php if ($this->countModules(‘position-0’)): ?>
   <div class=”inner “>
      <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml”/>
   </div>
<?php endif; ?>

Bạn cần cho vị trí bạn muốn chèn vào phần countModules(”) và trong dòng lệnh <jdoc:include type=”modules” name=”position-0″ style=”xhtml” />

Sau khi lưu lại thay đổi của tệp tin index.php, bạn sẽ thấy vị trí Position-0 đã được thêm vào Template của bạn:

Thêm mới một position trong joomla 3.x phần2

Tương tự, bạn có thể chèn các vị trí khác vào Website của bạn. Mình hy vọng bài viết này sẽ gợi ý cho các bạn cách thêm mới các vị trí trong Joomla 3 và có thể giúp được các bạn sắp xếp lại các vị trí hiển thị Module trên Website của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.