Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

TUTORIAL JOOMLA: VirtueMart – Component – Thêm danh mục sản phẩm

0

Cập nhật vào 19/11

VirtueMart là một component được cài thêm vào Joomla. Chức năng chủ yếu của VirtueMart là một công cụ bao gồm tất cả các chức năng cần thiết của một website thương mại điện tử. Sau đây LMT Group hướng dẫn các bạn thêm danh mục sản phẩm trong VirtueMart

Nếu các bạn chưa cài VirtueMart cho bản Joomla của mình thì các bạn có thể tải tại đây: Download VirtueMart

Để thêm mới một danh mục sản phẩm thì từ giao diện chính của trang quản lý các bạn chọn Component -> VirtureMart -> Product Category -> New

TUTORIAL JOOMLA: VirtueMart - Component - Thêm danh mục sản phẩm 2

Trong phần thêm danh mục mới bạn chỉ cần chú ý những phần sau:

Tab Product Category Form

TUTORIAL JOOMLA: VirtueMart - Component - Thêm danh mục sản phẩm 3

General Informations

– Category name: Tên danh mục sản phẩm

– Published: Chọn trạng thái cho danh mục

– Sef Alias: Đường dẫn đại diện cho danh mục khi hiển thị trên web

– Description: Mô tả về danh mục sản phẩm

– Image: Tải và chọn hình ảnh để chèn vào nội dung danh mục

– Toggle editor: chuyển trình soạn thảo sang ngôn ngữ html

Details

– Ordering: Sắp xếp thứ tự danh mục

– Category Ordering: Lựa chọn danh mục cha

– Default Number of Products per Row: Số sản phẩm trên một dòng

– Category Form Initial Display Records: số sản phẩm trên một trang

Meta Information

– Custom Page Title: Tiêu đề của danh mục dành cho các bộ máy tìm kiếm

– Meta Description: Mô tả ngắn gọn về danh mục cho các bộ máy tìm kiếm

– Meta Keywords: Các từ khoá liên quan đến danh mục dành cho các bộ máy tìm kiếm

– Author: Người tạo ra danh mục

Tab Image

TUTORIAL JOOMLA: VirtueMart - Component - Thêm danh mục sản phẩm 4

– Search for image: Tìm kiếm ảnh

– Upload File: Chọn một ảnh từ máy tính

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.