Update Google 2011: Nút +1

0

Nút +1 cho phép bạn bắt đầu cuộc hội thoại thú vị. Khi bạn nhấp vào +1, bạn đang đề xuất một cách công khai các trang web bạn quan tâm. Bạn cũng có thể sử dụng +1 để chia sẻ các links trên Google+.

Nút +1 có thể xuất hiện ở nhiều địa điểm, cả trên Google và các trang web. Ví dụ: Bạn có thể thấy nút +1 bên cạnh một bài viết mà bạn đang đọc trên trang web tin tức yêu thích của mình.

Khi bạn +1 nội dung nào đó, nút +1 sẽ chuyển sang màu đỏ để xác nhận rằng bạn đã đề xuất trang này và +1 của bạn sẽ được thêm vào Tab+1 trong tiểu sử của bạn. Tại đây bạn có thể quản lý tất cả các +1 của mình và quyết định xem bạn có muốn hiển thị công khai Tab +1 hay không.

Nếu bạn là người dùng Google+, bạn cũng sẽ có tùy chọn chia sẻ trang web bạn +1trong Google+. Sau khi +1, chỉ cần nhập nhận xét của bạn, chọn các vòng kết nối bạn muốn đăng lên đó và nhấp vào nút Chia sẻ. Giống như nội dung khác bạn chia sẻ, +1 này sẽ xuất hiện trong phần thông tin của những người bạn chia sẻ.

Dù bạn chọn vòng kết nối nào để chia sẻ trên Google+ và liệu bạn chọn chia sẻ công khai Tab +1 hay không, +1 của bạn sẽ vẫn hiển thị đối với những người khác xem nội dung bạn +1. Ví dụ: +1 của bạn có thể xuất hiện trong tổng số người hoàn toàn ẩn danh đã +1 cùng nội dung đó hoặc tên của bạn có thể xuất hiện bên cạnh nút +1 trên một trang web. Điều này sẽ giúp bạn bè và người liên hệ xác định được nội dung nào có thể hữu ích nhất đối với họ.

Bạn có thể kiểm soát sự hiển thị của Tab +1 trên tiểu sử của bạn. Đồng thời, nếu bạn là người dùng Google+, bạn có thể chia sẻ trang web bạn +1 với vòng kết nối cụ thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng +1 là một hành động công khai. Bất kỳ ai có khả năng xem các mục bạn đã +1 khi họ truy cập vào các địa điểm giống nhau trên Web.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng